Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61/85 67 300
Fax: 61/85 15 635
Email: rops@rops.poznan.pl

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Kontakt dla osób niesłyszących

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami przez osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.
Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres rops@rops.poznan.pl lub telefonicznie (61 8567 300).
Respektujemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243.).

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego:
Janusz Piechowiak (Sekretariat)
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30

Kontakt dla mediów

Michał Brożyński
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61/858 45 35
E-mail: michal.brozynski@rops.poznan.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tel.: 61/8567 340
E-mail: iod@rops.poznan.pl