Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami przez osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób niepełnosprawnych bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres rops@rops.poznan.pl lub telefonicznie (61 8567 300).

Respektujemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243.).

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego:

Janusz Piechowiak (Sekretariat)
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30