Konkurs ZDROWIE TO SZTUKA – edycja 2021

Drodzy Państwo,

W imieniu Komisji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu gratulujemy wszystkim autorom i koordynatorom prac nadesłanych w ramach Konkursu ZDROWIE TO SZTUKA.

Wszystkie prace prezentowały potencjał merytoryczny oraz artystyczny, jednak werdykt Komisji jest następujący:

Laureatami I Miejsca w Konkursie ZDROWIE TO SZTUKA zostają członkowie i członkinie grupy z:

Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Nagrodą są: realizacja muralu pod kierownictwem specjalistów z Fundacji MURALL, warsztaty piosenkopisarskie z Oly. oraz profesjonalna wideo-relacja z procesu twórczego.

Projekt muralu przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja postanowiła wyróżnić dodatkowo dwa projekty ex aequo.

Laureatami II Miejsca w Konkursie ZDROWIE TO SZTUKA zostają członkowie i członkinie grupy z:

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Projekt muralu przygotowany przez uczennicę Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Nagrodą są: realizacja muralu pod kierownictwem specjalistów z Fundacji MURALL, oraz profesjonalna wideo-relacja z procesu twórczego.

Film pokazujący realizację murali z edycji z roku 2021:

Gratulujemy Laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rywalizacji już w 2022 roku!


Konkurs ZDROWIE TO SZTUKA

Czym jest?

Konkurs jest realizowana w ramach kampanii psychoprofilaktycznej #PrawdziwiLudzie. Celem rywalizacji o projekt muralu jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą.

Dla kogo?

W rywalizacji mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski w tym m.in. Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. Pracę projektową w imieniu grupy przesyła jej koordynator.

Praca projektowa:

Praca projektowa może być wykonana dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodna z niniejszym Regulaminem. Praca powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być również w formie fotografii  oryginału pracy projektowej. Fotografia musi być wyraźna o minimalnej rozdzielczości 1280×914 pikseli.

Kiedy?

 • Przyjmowanie prac projektowych: do 15 września 2021 r. do godz. 20.00.
 • Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 17.09.2021 r.
 • Konsultacje ze specjalistą (2 godziny): do 20.09.2021 r.
 • Realizacja muralu oraz warsztatów piosenkopisarskich: 25-26.09.2021 r.

Niezbędne formalności:

Przesłanie skanów:

 • formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem,
 • podpisanej klauzuli informacyjnej
 • pisemnej zgody właściciela/zarządcy ściany na której planowane jest wykonanie muralu

Uwaga! Projekt może być zrealizowany jedynie na ścianie będącej w zasobach lub zarządzaniu jednostek, instytucji, samorządów lokalnych lub NGO z terenu Wielkopolski realizujących zadania zlecone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NAGRODY:

 • pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali z laureatem dot. projektu
 • realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.
 • realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży dla maksymalnie 15 osób.
 • dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach piosenkopisarskich, klip może zostać wykorzystywany do promocji instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt.

Gdzie nadsyłać prace?

Każdy projekt powinien zostać przesłany na adres mailowy anna.gizycka@rops.poznan.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł Konkursu – ZDROWIE TO SZTUKA.

Formularz zgłoszeniowy w Konkursie ZDROWIE TO SZTUKA – Plik Word 12 KB

REGULAMIN Konkursu ZDROWIE TO SZTUKA – Plik PDF 132 KB

Klauzula Informacyjna ROPS – Informacja Ogólna – Plik PDF 566 KB

Plakat informujący o konkursie Zdrowie To Sztuka. Tło kolorowe, a na środku znajduje się napis informujący o tym, że w twojej gminie lub mieście może powstać mural propagujący zdrowie psychiczne. Odesłanie na stronę rops.poznan.pl do zkładki Zdrowie Psychiczne. Obraz w formacie pliku JPG 1,21 MB