Idea Wielkopolski Otwartej

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne. Formuła ta pozwala na włączanie kolejnych przedsięwzięć w obszarze polityki i pomocy społecznej pod jednym hasłem Wielkopolski Otwartej.

W ramach idei Wielkopolski Otwartej zapraszamy wielkopolskie instytucje pomocy społecznej:

  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • domy pomocy społecznej,
  • ośrodki interwencji kryzysowej,
  • inne powiatowe, gminne ośrodki wsparcia

do udziału w inicjatywie „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej”.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest inicjatywa na rzecz wsparcia i integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Prosimy o przesyłanie opisu wdrożonych przez Państwa w Wielkopolsce rozwiązań, działań, usług, kampanii społecznych, dobrych praktyk, które zostały przez Państwa podjęte w obszarze wsparcia i integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Spośród nich wybierzemy i nagrodzimy (w formie szkolenia dedykowanego indywidualnym potrzebom pracowników wyróżnionej Instytucji) te, których realizacja w Państwa społecznościach szczególnie przyczyniła się do wsparcia i integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: dorota.misiek@rops.poznan.pl, barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl do 10.11.2022 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej edycja 2022 – plik Word 36,7 KB