27  lipca 2022r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 5399/2021 w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2022.Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”

Uchwała nr 5399/2022

Celem Konkursu jest:

  1. promowanie działań na rzecz poprawy, jakości życia wielkopolskich seniorów;
  2. promowanie prospołecznych inicjatyw i aktywności;
  3. aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego;
  4. zachęcanie osób prywatnych i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów;
  5. tworzenia warunków do pełnoprawnego, aktywnego życia zawodowego osób starszych;
  6. dostrzeżenie i nagłośnienie programów/inicjatyw umożliwiających wykorzystanie potencjału i doświadczenia, w tym zawodowego osób starszych

Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu, który zamieszczamy poniżej:

Regulamin Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior edycja 2022. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 sierpnia 2022r. na adres email: agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior edycja 2022. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”

Informacji udziela Zespół Działu Polityki Senioralnej:

Agnieszka Staniewska, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl,tel. 61 85 67 306,

Patrycja Bartoszewska, patrycja.bartoszewska@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 306,

Magdalena Wieczorek, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 323,

Marcelina Sadowska, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 323.