Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają samorządy subregionu poznańskiego (powiaty: poznański, śremski, średzki, obornicki, szamotulski) do udziału w konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”

 

Celem konkursu jest promowanie gmin  wspierających:

  • podmioty ekonomii społecznej (w zakresie wsparcia infrastrukturalnego i/lub finansowego),
  • partnerstwa lokalne działające na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
  • społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
  • włączenie społeczne i integrację społeczno-zawodową.

 

Zainteresowane samorządy zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na załączonym formularzu drogą mailową na adres: konkurs@barka.org.pl, lub wersji papierowej na adres: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań do 13 marca 2020r.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dagmara Szlandrowicz adres e-mail dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl,  tel. + 48 661 726 936

Załączniki:

Pismo przewodnie

Regulamin – konkurs

Formularz zgłoszeniowy