Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, który realizuje Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z Miastem Poznań na terenie subregionu poznańskiego (powiaty: śremski, średzki, szamotulski, obornicki, poznański i miasto Poznań). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7.05.2021 roku, a o rozstrzygnięciu poinformujemy za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Nagrody dla dwóch zwycięskich samorządów zostaną przesłane pocztą.

Głównym celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:

  • podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),
  • ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,
  • partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
  • społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

W załączeniu regulamin konkursu oraz kryteria wyboru Samorządu Społecznie Odpowiedzialnego.