W dniach 8-9 czerwca odbyła się konferencja „Wielkopolskie oblicza rodzicielstwa zastępczego – dziś i perspektywa jutra” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pod patronatem Pani Pauliny Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

To spotkanie online skierowane do przedstawicieli wielu instytucji było okazją do zapoznania się z projektowanymi zmianami w obszarze usług społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Pani Joanna Luberadzka-Gruca, współtwórczyni strategii deinstytucjonalizacji w pierwszym dniu przybliżyła działania i plany, które mają służyć temu, by dzieci i młodzież, które muszą zostać umieszczone poza rodziną biologiczną, trafiały do bezpiecznego stałego środowiska rodzinnego.

Wstępem do drugiego dnia konferencji było przedstawienie Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 w obszarze wspierania rodziny oraz kierunków Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2025.

Następnie wspólnie przyjrzeliśmy się rzeczywistości rodzinnej pieczy zastępczej i adopcji w Wielkopolsce oraz wyzwaniom, z którymi przychodzi się nam mierzyć każdego dnia.

Mieliśmy też okazję wymienić się doświadczeniami i wdrożonymi już rozwiązaniami, które służą przede wszystkim dziecku. Nasi prelegenci zawarli szereg ważnych refleksji w swoich wystąpieniach:

  • „Rodzina potrzebna od zaraz” – współpraca MOPR Poznań z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Poznaniu na rzecz dzieci,
  • Rodzinna piecza zastępcza w powiecie konińskim – wyzwania, dylematy i nasze rozwiązania,
  • Wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na przykładzie Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu,
  • Po co nam zawodowe rodziny zastępcze? – w oparciu o doświadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie,
  • Instytucjonalna piecza zastępcza – potrzeby, funkcjonowanie, deinstytucjonalizacja z perspektywy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Z pewnością tematowi rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego można poświęcić wiele godzin – to spotkanie, mamy nadzieję, będzie początkiem poszukiwania nowych, korzystnych dla dzieci, rozwiązań.

Wszystkim nam zależy na tym, by dzieci umieszczane z różnych przyczyn poza rodziną biologiczną, mogły wzrastać w bezpiecznym stałym środowisku, gdzie opiekunowie z uważnością i wrażliwością będą się odnosić do ich potrzeb, akceptować i rozumieć ich ograniczenia, wspierać i otaczać codzienną troską. Tak rozumiana opieka nad dzieckiem możliwa jest tylko i wyłącznie w rodzinnej pieczy zastępczej lub w rodzinie adopcyjnej.

Poniżej znajdują się materiały konferencyjne do pobrania: