ROPS.X.3612/10/2020

UWAGA!!!

24.07.2020 r. – Zmiana treści w formularzu ofertowym

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany w formularzu ofertowym. Zmianie uległa informacja dotycząca liczby uczestników (str. 26 Ogłoszenia o zamówieniu). Liczba uczestników dla których realizowana zostanie Kompleksowa usługa obejmująca usługę szkoleniową, hotelarską, restauracyjną i konferencyjnąto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia max. 15 osób w jednej grupie.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Kompleksowa usługa obejmująca usługę szkoleniową, hotelarską, restauracyjną i konferencyjną
w celu przeprowadzenia ośmiu 2-dniowych szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych
pn. „Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną.”

o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

 

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych, hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na terenie Poznania w celu przeprowadzenia ośmiu 2-dniowych szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych
  2. Miejsce realizacji usług: hotel o standardzie minimum trzygwiazdkowym położonym
    do 7 kilometrów od Dworca Głównego w ruchu pieszym mierzonym zgodnie z https://www.google.pl/maps.
  3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, SEKRETARIAT pok. 208 w godz. 7.30 – 15.30.
  2. Ofertę należy złożyć do 04.08.2020 r. do godz. 14.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 316 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 04.08.2020 r. o godzinie 14:15

Załączniki:

1. Ogłoszenie_ROPS.X.3612_10_2020_Asystent rodziny

2. Formularz ofertowy_Asystent_rodziny ROPS.X.3612_10_2020 – wersja edytowalna


Informacja z otwarcia ofert ROPS_X_3612_10_2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ROPS_3612_10_2020