Start Komórki organizacyjne Dział organizacyjno-administracyjny

Dział organizacyjno-administracyjny

Nasz dział realizuje zadania organizacyjno-administracyjne, czyli zajmuje się m.in. projektowaniem i zawieraniem umów, prowadzeniem postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych, prowadzeniem sekretariatu, czy gospodarowaniem bazą lokalową i majątkiem będącym w dyspozycji ROPS.

Kim jesteśmy?

 1. W ramach zadań organizacyjnych:
  1. Przygotowujemy projekty upoważnień i pełnomocnictw pracowników Ośrodka.
  2. Weryfikujemy formalno-prawnie projekty umów cywilno-prawnych i porozumień.
  3. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie projektów uchwał i dokumentacji dotyczących działania Ośrodka.
  4. Prowadzimy rejestr uchwał Sejmiku WW i Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie działania Ośrodka oraz sprawozdań z ich realizacji.
  5. Prowadzimy rejestr umów cywilno - prawnych, centralny rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, rejestr zarządzeń Dyrektora, rejestr skarg i wniosków, udzielonych darowizn oraz książkę kontroli, Biuletyn Informacji Publicznej oraz archiwum zakładowe.
  6. Koordynujemy procesy prawidłowego udzielania dotacji innym podmiotom oraz sprawdzamy formalnie umowy cywilno-prawne.
  7. Przygotowujemy projekty wewnętrzne aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i prowadzeniem rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych.
 2. W ramach zadań administracyjnych:
  1. Zajmujemy się gospodarowaniem bazą lokalową i majątkiem będącym w dyspozycji Ośrodka, w tym opracowywaniem i wdrażaniem procedur
   gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
  2. Zajmujemy się dokonywaniem zakupów, rozdziałem i ewidencją artykułów i usług niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka.
  3. Zapewniamy obsługę informatyczną i transportową. Planujemy, organizujemy, realizujemy i nadzorujemy zamówienia publiczne.
  4. Nadzorujemy również stan techniczny sprzętu, w tym zlecamy naprawy i konserwację urządzeń.
  5. Prowadzimy ewidencję i rozliczenia wydatków dotyczących m.in. zajmowanej powierzchni, usług teleinformatycznych, zużycia paliwa itd.
 3. Wieloosobowe stanowisko ds. sekretariatu:
  1. Zajmujemy się prowadzeniem sekretariatu i kancelarii Ośrodka. Sporządzamy sprawozdania, raporty i analizy dla Dyrektora.
  2. Prowadzimy kalendarz Ośrodka.
  3. Zajmujemy się obsługą klienta wewnętrznego
   i zewnętrznego.
  4. Prowadzimy rejestr zaproszeń na uroczystości oraz inne
   wydarzenia, a także bibliotekę zakładową.

Zespół

Nina Racław-Staśkiewicz, kierowniczka, tel. 61 85 67 349
Joanna Wójcik-Pruczkowska, zastępczyni kierowniczki, tel. 61 85 67 311
Jolanta Bigos, sekretariat, tel. 61 85 67 300, rops@rops.poznan.pl
Janusz Piechowiak, sekretariat, tel. 61 85 67 303, rops@rops.poznan.pl
Wojciech Ślusarski, tel. 61 85 67 310
Kajetan Walczak, tel. 61 85 67 310
Piotr Woźniak, tel. 61 85 67 335
Agnieszka Zimna, tel. 61 85 67 310 lub 311
Mateusz Jurgoński, tel. 61 85 67 310 lub 311
Marzena Manicka, tel. 61 85 67 310 lub 311

Kontakt

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com