Jest już dostępny „Informator” powiatu międzychodzkiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Został przygotowany w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, a ROPS w Poznaniu występuje w roli partnera.

„Informator” udało się przygotować wspólnymi siłami ze specjalistkami i specjalistami z:

  • Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie,
  • Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” w Międzychodzie,
  • Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
  • Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

„Informator” jest praktycznym przewodnikiem po wszystkich – działających na terenie powiatu międzychodzkiego – instytucjach powołanych do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Można w nim znaleźć adresy instytucji, placówek i organizacji, a także informacje jaką pomoc tam można otrzymać i jakich w tym celu należy dopełnić formalności. W ostatnich dniach przekazaliśmy do Międzychodu drukowaną wersję „Informatora”, natomiast poniżej zamieszczamy wariant do pobrania w postaci pliku PDF.

*****

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.