Szanowni Państwo,

udostępniamy informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Ewentualny udział w projekcie jest bezpłatny.

Działania w projekcie adresowane są dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego);
  • ośrodków pomocy społecznej;
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

W ramach Projektu, opracowano bezpłatne, jednolite w skali kraju, narzędzie (Podręcznik Metodyczny), które ma za zadanie ułatwić: rozpoznanie najważniejszych problemów społecznych, ujęcie ich w strategii rozwiązywania problemów społecznych, wdrażanie jej zapisów i monitorowanie sposobu realizacji.

Uczestnik Projektu/Szkolenia on-line, otrzyma dostęp do pakietu następujących, bezpłatnych usług:

  • platformy e-learningowej zawierającej m.in.: Podręcznik metodyczny służący jednolitemu tworzeniu SRPS (szkolenie omawiające wszystkie wymagane elementy SRPS, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami, możliwość kontaktu bezpośredniego z pozostałymi użytkownikami serwisu),
  • bieżącego doradztwa świadczonego przez Regionalne Biuro Doradcze w Poznaniu,
  • doradztwa specjalistycznego w zakresie dostosowania strategii do nowego, jednolitego modelu.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz formularz uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: https://www.projektstrategor.pl/

https://www.projektstrategor.pl/rekrutacja

Rekrutację i doradztwo bieżące prowadzi Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, z przedstawicielami którego, możecie się Państwo kontaktować pod nr telefonu 503 431 022 lub 511 054 755 oraz mailowo wielkopolskie[at]fundacja-pan.lublin.pl.