W dniu 3.11.2021 r. powstało Forum MOCY Ośrodków Pomocy Społecznej z Wielkopolski. Jest to efekt prawie rocznej pracy zainicjowanej przez pracowników OPS Dopiewo we współpracy i ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Nowoczesna i profesjonalna pomoc społeczna nie może ograniczać się wyłącznie do działań o charakterze osłonowym, a Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący jej zadania, nie może pełnić funkcji urzędu, którego głównym zadaniem jest przyznawanie świadczeń o charakterze materialnym.

Wymogiem współczesności jest to, żeby instytucje pomocy społecznej, w tym w szczególności ośrodki pomocy społecznej, stały się kreatorem lokalnej polityki społecznej, ukierunkowanej nie tylko na rozwiązywanie problemów indywidualnych osób i rodzin, ale również na uaktywnienie i rozwój społeczności lokalnych, w których te osoby i rodziny żyją.
mówi Magdalena Popłońska-Kowalska Dyrektor OPS w Dopiewie.

Od prawie roku Ośrodki Pomocy Społecznej spotykały się w formie zdalnej na MOC-owych środach. Potrzeba spotkań wynikała z konieczności realizacji przez OPS-y wielu nowych zadań, przed którymi stanęły w dobie pandemii. To był także znakomity czas na poznawanie się kadry zarządzającej OPS-ami w Wielkopolsce.

Pomimo faktu, że spotkania miały formę zdalną, stanowiły one bardzo duże wsparcie zarówno merytoryczne, jak i psychologiczne dla kierowników i dyrektorów. Poczuliśmy prawdziwą MOCw sobie jako zespole, czuliśmy, że jesteśmy RAZEM – mówi Magdalena Popłońska-Kowalska Dyrektor OPS w Dopiewie.

Każda MOC-owa środa poruszała konkretny temat ważny dla pracy Ośrodków Pomocy Społecznej – od realizacji zadań Ośrodków w czasie pandemii, obsługi klientów, wsparcia dla mieszkańców w sytuacji kwarantanny, zabezpieczenia seniorów, pracy pracowników socjalnych i asystentów rodzin w sytuacjach trudnych, po zarządzanie zespołem w dobie pandemii, określanie procedur, regulaminów, ocenę pracowniczą i zmiany w przepisach w zakresie pomocy społecznej oraz realizowanie projektów.

Na uwagę zasługuje aktywność członków Forum, która jest niezwykle cenna w czasie pandemii, a więc w okresie przyjmowania przez Ośrodki nowych zadań. W czasie kryzysu praca socjalna wymaga specjalnej uwagi i organizacji pracy, a wsparcie w ramach Forum było i jest istotną kwestią – mówi Maria Świdurska Dyrektor OPS w Śremie.

W dniu 3.11.2021 r. odbyło się spotkanie w Gminie Dopiewo podczas którego wszyscy obecni stwierdzili konieczność sformalizowania FORUM.

Na pierwszym oficjalnym posiedzeniu FORUM wzięło udział 22 kierowników i dyrektorów z Wielkopolski oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Forum zostało zawiązane pomiędzy: OPS KOMORNIKI, GOPS GRODZIEC, GOPS LIPKA, OPS TULISZKÓW, GOPS ZAKRZEWO, OPS TUREK, CUS RAWICZ, MGOPS WITKOWO, GOPS BABIAK, OPS ŚREM, OPS OBORNIKI, MGOPS PLESZEW, OPS MIŁOSŁAW, OPS OPALENICA, OPS KÓRNIK, OPS SWARZĘDZ, OPS SOMPOLNO, MGOPS ŁOBŻENICA, GOPS GOŁUCHÓW, OPS BUK, OPS NEKLA, OPS DOPIEWO.

Wybrana została RADA FORUM w skład której weszli:

  • Agnieszka Maciejowicz – Dyrektor OPS Swarzędz
  • Tomasz Majewski – Dyrektor OPS Sompolno
  • Maria Świdurska – Dyrektor OPS Śrem
  • Magdalena Popłońska-Kowalska – Dyrektor OPS Dopiewo.

„W końcu powstała grupa przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej w Wielkopolsce, która powoli się formalizuje. Jestem pełen optymizmu, że będzie to dobre miejsce spotkań oraz miejsce rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki Forum będziemy mieć głos, siłę przebicia oraz realny wpływ na wprowadzanie jednolitych, wysokich standardów pracy socjalnej oraz innowacyjnych narzędzi pracy. To wszystko sprawi, że będziemy jeszcze lepszymi profesjonalistami, świadczącymi wysokiej jakości usługi społeczne, ukierunkowane na klienta i jego potrzeby. Forum to pewnego rodzaju grupa samopomocowa, gdzie wspieramy się, wymieniamy doświadczeniem w rozwiązywaniu różnorodnych, skomplikowanych spraw. Mamy świadomość, że na naszych barkach często nosimy ciężar podejmowanych przez nas decyzji, a forum jest miejscem, gdzie możemy dzielić się swoimi obawami, problemami związanymi z naszą pracą – mówi Tomasz Majewski Dyrektor OPS Sompolno.

Celem Forum będzie praca nad rozwojem usług społecznych i pracy socjalnej na terenie województwa wielkopolskiego, a także wzmocnienie pozycji pomocy społecznej i kształtowanie wizerunku kadry, tworzenie grup wsparcia, wymiana doświadczeń, inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzysektorowej, programowanie rozwoju regionu w kontekście pomocy społecznej, wpływanie na tworzenie prawa pomocy społecznej, PR sektora pomocy społecznej, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum.

Forum to miejsce dla wszystkich zainteresowanych rozwojem pomocy społecznej. Miejsce wymiany myśli, pomysłów i marzeń, ale też naszych bolączek… Myślę, że poprzez Forum tworzy się sieć nowych kontaktów i współpracy – mówi Agnieszka Maciejowicz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Zdjęcie przedstawia gości Forum MOCY Ośrodków Pomocy Społecznej z Wielkopolski.

Zdjęcie przedstawia prelegentki Forum MOCY Ośrodków Pomocy Społecznej z Wielkopolski.