Zespół

Regionalny Koordynator sektora ekonomii społecznej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 856 73 43
www.rops.poznan.pl


Osoby do kontaktu: