Start Komórki organizacyjne Dział Włączenia Społecznego

Dział Włączenia Społecznego

Dział Włączenia Społecznego koordynuje politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego (w tym m.in. w kryzysie bezdomności, zadłużone i opuszczające zakłady karne) oraz koordynuje rozwojem sektora ekonomii społecznej.

Kim jesteśmy?

Do naszych głównych obszarów działalności należy:

 • tworzenie programów: Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Wielkopolski Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu,
 • inicjowanie, promowanie, wdrażanie i rekomendowanie innowacyjnych rozwiązań oraz metod pracy w zakresie wparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego,
 • dostarczanie zasobów materialnych i wsparcia merytorycznego dla realizacji sług na rzecz osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego

  Obszary działalności i zadania

  1. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym
   W ramach zadania:
   • Opracowany został raport z dotychczasowych działań w obszarze edukacji dotyczącej ekonomii społecznej na poziomie szkół podstawowych pt. „ Ala zna spółdzielnie?”,
   • przygotowana została koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej,
   • opracowany zostanie kompleksowy program przedsiębiorczości społecznej, który obejmować będzie podstawy wiedzy o ES w praktycznym ujęciu np. poprzez warsztaty, wizyty w przykładowych PES, szerzenie idei wolontariatu w sektorze ES,
   • opracowany zostanie podręcznik przedsiębiorczości społecznej wraz z narzędziami upowszechniającymi.
  2. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze koordynacji ES w regionach
   W ramach zadania odbywają odbywać się cykliczne (3/rok) spotkania Grupy ds. koordynacji ES w regionach (składającej się m.in. z przedstawicieli ROPS). Grupa odpowiedzialna jest za wypracowanie wspólnej koncepcji działań w zakresie ES w regionach oraz metod ich koordynacji. Kolejne działanie to spotkanie ROPSów i OWESów, które organizowane są zawsze podczas ogólnokrajowych wydarzeń (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej) i są okazją do sieciowania środowiska. W ramach Zadania odbywają się także spotkania Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej celem włączania wszystkich interesariuszy ES w proces tworzenia koordynacji systemu.

  Wypracowane założenia dotyczące uspójnionych działań w ramach koordynacji systemu ES oraz innych obszarów będą upowszechnianie podczas spotkań organizowanych w ramach kampanii lobbingowej, której celem jest włączania ES w polityki publiczne.

   

  Zespół

  Aleksandra Andrzejewska, Kierowniczka, tel. 61 85 67 343
  Martyna Roga, tel. 61 85 67 955
  Małgorzata Ciećmierowska, tel. 61 85 67 955
  Anna Szubert, tel. 61 85 67 955

  Kontakt

  Dział Włączenia Społecznego

  Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:30 - 15:30

  Wartościowe treści

  - Podręcznik „Społecznicy na start” - Podręcznik „Społecznicy na start” to przewodnik dla młodych ludzi, którzy chcą działać lokalnie. Omawia sprawy dziejące się w najbliższym otoczeniu, podpowiada, co robić, by mieć wpływ na sprawy szkoły, wsi czy miasteczka. Oczywiście aktywności społecznej nie da się nauczyć z teorii, potrzebna jest praktyka. Dlatego nasz podręcznik pokazuje narzędzia, które warto wykorzystywać, by zmieniać rzeczywistość wokół nas. Niektóre z nich młodzież zna doskonale, na przykład samorząd uczniowski, wolontariat. Inne mogą być większości nieznane – spółdzielnia uczniowska, szkolny budżet obywatelski, młodzieżowa rada miasta lub gminy. Przywołujemy trochę zapomniane pojęcia, takie jak: społecznik, społeczniczka, spółdzielczość, praca organiczna, a nawet program telewizyjny Niewidzialna Ręka, by pokazać, że nigdy nie brakowało ludzi i inicjatyw, których celem było polepszanie losu bliźnich. A to oznacza, że  musi w tym być jakaś realna wartość i ludzka potrzeba. Może uda nam się zachęcić młodych ludzi, by się przekonali na własnej skórze, o co w tym chodzi to oznacza, że  musi w tym być jakaś realna wartość i ludzka potrzeba. Może uda nam się zachęcić młodych ludzi, by się przekonali na własnej skórze, o co w tym chodzi? ;-)

   - Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce – katalog, w którym są ujęte podmioty, które działają na rynku w różnych branżach.

  - Film „Ekonomia Społeczna – zrozumieć jej sens”- pokonferencyjny materiał, w którym zapytaliśmy osoby, działające w sektorze ekonomii społecznej, polityki społecznej i organizacjach pozarządowych o wartości i idee ekonomii społecznej. Film zrealizowany podczas konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się w Poznaniu 29 czerwca 2022 r.

  Co robimy dla samorządów lokalnych?

  -  wspieranie diagnozy i planowania strategicznego w obszarze partnerstw lokalnych polityk wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka m.in. przez organizacje spotkań sieciującyc

  - Dostarczenie, dostosowanie , wdrożenie rozwiązań w obszarze lokalnych polityk wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego.

  - Wsparcie JST w organizacji usług społecznych w obszarze lokalnych polityk wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego. np. w obszarze działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności m.in. przez organizacje spotkań sieciujących i wizyt studyjnych,

  - podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadr realizujące zadania w obszarze wsparcia osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego na terenie JST, poprzez warsztaty, szkolenia, doradztwo, szkolenia we współpracy z Działem Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej,

  - animowanie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a SWW w obszarze wsparcia osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego

  - Konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, w którym wyróżnione są gminy wspierające m.in. podmioty ekonomii społecznej, współpracujące z OWES i wspierające organizacje pozarządowe

  Co robimy w obszarze ekonomii społecznej, w tym dla organizacji pozarządowych?

  - rozwijanie i koordynacja marki społecznie odpowiedzialnego designu Klunkry Wielkopolskie,
  - Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący wsparcia osób zadłużonych,

  - zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej,

  - współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,

  - współorganizacja procesu certyfikacji Zakup Prospołeczny,

  - wsparcie podczas wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek

  - warsztaty dla organizacji prowadzących podmioty reintegracyjne,

  - koordynacja grup roboczych działających przy Regionalnym Komitecie ds. Ekonomii Społecznej

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com