Start Komórki organizacyjne Dział Polityki Migracyjnej

Dział Polityki Migracyjnej

Dział Polityki Migracyjnej zajmuje się realizacją zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze polityki migracyjnej, w tym gł. prowadzeniem Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie.

Kim jesteśmy?

Na początku marca 2022 r. ROPS uruchomił Centra Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Centra działają na rzecz osób migranckich w Wielkopolsce w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – II etap – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, którego liderem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a partnerami projektu są ROPS w Poznaniu i WUP w Opolu.

Centra Integracji Cudzoziemców (CIC) są kompleksową formą pomocy dla migrantów i migrantek przebywających w Wielkopolsce, zakładającą holistyczne wsparcie w ich środowisku lokalnym. Funkcjonowanie CIC polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług społecznych: punktu informacyjnego, kursów języka polskiego, kursów adaptacyjnych i działań o charakterze integracyjnym.

W Centrach Informacji Cudzoziemców prowadzone/organizowane są działania takie jak:

 1. Kursy adaptacyjne.
 2. Kursy języka polskiego.
 3. Wsparcie psychologa.
 4. Wsparcie prawnika.
 5. Tłumaczenie dokumentów.
 6. Półkolonie dla dzieci.
 7. Animacje w bibliotekach dla dzieci.
 8. Warsztaty integracyjne dla dzieci.

  Adresaci

  Obszary działalności i zadania

  Poniżej cykliczne działania naszych Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile. Od początku działalności (marzec 2022 r.) udzielono wsparcia ok. 2000 beneficjentów - czyli osobom z doświadczeniem migracji (w większości obywatele i obywatelki Ukrainy, ale też innych narodów: Gruzja, Azerbejdżan, Turcja):

  • realizowanie wydarzeń integracyjnych dla lokalnych społeczności (dzieci, młodzieży, osób dorosłych z doświadczeniem migracji) np. taniec intuicyjny, Krąg Kobiet; warsztaty kulinarne, pikniki integracyjne, warsztaty rękodzielnicze - ok. 100 warsztatów, średnio w warsztatach uczestniczy 15-20 os.;
  • realizowanie kursów języka polskiego od poziomu A1 do B2 (6 grup w Poznaniu od A1 do B2, 8 grup w Subregionach-poziom A1) - dla ok. 160 osób (w realizacji);
  • zakończenie postępowania przetargowego na realizację kursów językowych dla ok. 340 osób od poziomu A1 do B2;
  • realizowanie kursów adaptacyjnych (tematyka: rynek pracy w Polsce, system ubezpieczeń, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, kultura i tradycja polska - od lipca do listopada we wszystkich lokalizacjach CIC) - w trakcie realizacji przeznaczone dla ok. 120 osób;
  • warsztaty międzykulturowe w Bibliotekach dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji przy wykorzystaniu Bajkowozów (tzw. mobilna biblioteka z książkami o różnych kulturach), (współpraca z Bibliotekami w:  Kaliszu, Pile, Golinie, Pleszewie, Poznaniu, Koninie, Lesznie, Krzywiniu, Środzie Wlkp., Białośliwiu);
  • realizowanie w lipcu i sierpniu półkolonii dla dzieci szkolnych w 5 lokalizacjach (wszystkie CIC), podczas których realizowane są m.in. warsztaty językowe usprawniające komunikację, wycieczki do stolicy regionu, gry i zabawy (po I turnusie w subregionach, w Poznaniu II turnusy) - ok. 150 dzieci;
  • CIC Poznań - realizowanie w sierpniu integracyjnych spotkań z językiem polskim dla dzieci i młodzieży w formule „speaking club”, polegających na zabawie, grach edukacyjnych, wspólnym spędzaniu czasu, a przy tym nauce j. polskiego;
  • ustawiczne wsparcie prawnicze i psychologiczne w procesie integracji-średnio w ciągu miesiącu z pomocy prawnika i psychologa korzysta ok. 20 osób;
  • Tłumaczenia przysięgłe dla ok. 100 osób;
  • Przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej na realizację tłumaczeń do końca 2022 roku.

  Bieżącą działalność Centrów Integracji Cudzoziemców można śledzić na profilach społecznościowych:

  Zespół

  Krzysztof Jedynak, Kierownik, tel. 61 85 67 324,
  Zuzanna Grundwald, tel. 61 85 67 334,
  Katarzyna Grygier-Koczorowska, tel. 61 85 67 334,
  Luiza Bączyk, tel. 61 85 67 334,
  Julia Juraszczyk, tel. 61 85 67 334.

  Kontakt

  Biuro Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu

  Kwadraciak (przy Okrąglaku) ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań. Zapraszamy w godz. 7:30 - 15:30

  Dofinansowanie

  FAMI - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

  Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

  Grupą docelową FAMI są obywatele państw trzecich tj. państw niebędącymi członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowcy i osoby o nieokreślonym obywatelstwie.

  Więcej informacji o samym projekcie, w tym finansowaniu:

  Bezpieczna przystań. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014-2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI).

  Jak łączymy instytucje?

  W ramach projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy”  organizujemy spotkania sieciujące mające na celu wypracowanie rozwiązań potrzebnych do wsparcia migrantów na terenie wielkopolski.

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com