Dr Grzegorz Grygiel
Dr Grzegorz GrygielDyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
E-mail: rops@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 00
Monika Zembrzycka
Monika ZembrzyckaZastępczyni Dyrektora ds. Koordynacji Polityki Społecznej
E-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 00
Jolanta Kopińska
Jolanta KopińskaZastępczyni Dyrektora ds. Adopcji
E-mail: jolanta.kopinska@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 00
Mariola Kasprzyk
Mariola KasprzykGłówna Księgowa
E-mail: mariola.kasprzyk@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 03
Magdalena Wróblewska
Magdalena WróblewskaKierowniczka Działu Finansowo-Kadrowego
E-mail: magdalena.wroblewska@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 37
Radosław Dukat
Radosław DukatKierownik Działu Polityki Senioralnej
E-mail: radoslaw.dukat@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 13
Edyta Antkowiak
Edyta AntkowiakKierowniczka Działu Polityki Rodzinnej i Migracyjnej
E-mail: edyta.antkowiak@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 30
Natasza Cyrulik
Natasza CyrulikKierowniczka Działu Wsparcia Osób z Ograniczoną Sprawnością
E-mail: natasza.cyrulik@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 09
Aleksandra Andrzejewska
Aleksandra AndrzejewskaKierowniczka Działu Włączenia Społecznego
E-mail: aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 79 57
Barbara Hałaburdzin
Barbara HałaburdzinKierowniczka Działu Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej
E-mail: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 14
Agnieszka Gentsch-Piasek
Agnieszka Gentsch-PiasekKierowniczka Działu Innowacji Społecznych
E-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 25
Nina Racław-Staśkiewicz
Nina Racław-StaśkiewiczKierowniczka Działu Organizacyjno-Administracyjnego
E-mail: nina.raclaw-staskiewicz@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 49
Anna Dankowska
Anna DankowskaGłówna Specjalistka ds. Personalnych
E-mail: anna.dankowska@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 39
Zofia Rutkowska
Zofia RutkowskaGłówna Specjalistka ds. Strategii i Rozwoju
E-mail: zofia.rutkowska@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 38
Miłosz Czerniejewski
Miłosz CzerniejewskiInspektor Ochrony Danych oraz Kontrola Wewnętrzna
E-mail: milosz.czerniejewski@rops.poznan.pl
Tel.: 61 856 73 40
Michał Brożyński
Michał BrożyńskiGłówny Specjalista ds. Komunikacji
E-mail: michal.brozynski@rops.poznan.pl
Tel.: 61 858 45 35