Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Wsparcie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

31 marca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5468/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 9 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dotacji 150 000,00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

 1. Uchwała rozstrzygająca Nr 6382/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 roku – Plik Word 33 KB
 2. Uchwała rozstrzygająca Nr 6382/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 roku – Plik PDF 232 KB

Wsparcie osób z ograniczoną sprawnością

9 marca 2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 6314 /2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 35 ofert na realizację 2 zadań publicznych w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę dotacji 420 000,00 zł

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW


Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

23 lutego 2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 6257/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 22 oferty na realizację 2 zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę dotacji 310 000,00 zł

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW


Wsparcie osób zadłużonych i osób w kryzysie bezdomności

23 lutego 2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 6258/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 7 ofert na realizację 2 zadań publicznych w zakresie wsparcia osób zadłużonych i wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dotacji 200 000,00 zł

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW


Wsparcie osób w wieku emerytalnym

17 lutego 2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 6204 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 50 ofert na realizację 4 zadań publicznych z zakresu wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów na łączną kwotę dotacji 300 000,00 zł

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW


Uchwała Nr 5654/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr 5468/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

29 września 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5654/2022 zmieniającą Uchwałę Nr 5468/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Z przyznanej dotacji w kwocie 8 175,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) zrezygnowała Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, która planowała zrealizować projekt „Wielkopolska wobec przemocy” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W związku z powyższym przyznaje się dotację Pilskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja” z siedzibą w Pile, które złożyło ofertę na realizację projektu „Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie” w ramach zadania publicznego pn. „Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.


19 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5487/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 73 oferty na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów na łączną kwotę dotacji 1.310.000,00 zł. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania:


4 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5467/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 3 oferty na realizację 2 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dotacji 103.190,00 zł.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania:


4 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5468/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 15 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dotacji 70 425,00 zł.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania:


19 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5046/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku – Wsparcie dla zadłużonych.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 6 ofert na realizację 1 zadania publicznego z zakresu wsparcia dla osób zadłużonych i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dotacji 87075.00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania:


5 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 4998/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 10 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dotacji 42 500,00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Pliki do pobrania:


W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4947/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na platformie Witkac.pl oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Pliki do pobrania:


W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4946/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na platformie Witkac.pl oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Pliki do pobrania:


W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4945/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na platformie Witkac.pl oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Pliki do pobrania:


28 października 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4258/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Konin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w latach 2021-2022.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto z Konina na kwotę 223 108,00 zł.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała 4258/2021 z uzasadnieniem – plik PDF, 117 KB


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2021 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3917/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2021 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 68 ofert na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 43 projekty na łączną kwotę 3 416 000,00 zł.

21 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
4 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

13 maja 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3564/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 76 ofert na realizację 12 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 41 projektów na łączną kwotę 950 000,00 zł.

30 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3563/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2020-2021.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w latach 2021-2022.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto z Konina na kwotę 53 100,00 zł.

W załączeniu do pobrania:
Uchwała Nr 3563/2021 z uzasadnieniem i załącznikami nr 1 i 2 – Plik PDF 155 KB


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

27 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2638/2020 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 90 ofert na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 45 projektów na łączną kwotę 3 450 000,00 zł.

40 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2638/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku  w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.

02 września 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2653/2020 zmieniającą Uchwałę nr 2241/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.

W załączeniu do pobrania:


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.

23 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 2491/2020
zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r..

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2491/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 r.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2479/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu polityki społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2020-2021.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Gepetto z Konina na kwotę 662 623,00 zł.
1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała Nr 2479/2020 z uzasadnieniem i załącznikami nr 1 i 2


Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2241/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 74 oferty na realizację 12 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty na łączną kwotę 950 000,00 zł.

30 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.

6 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 2241/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku,

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

– załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2241 oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2136/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej – wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie
w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt na kwotę 83 249,00 zł.
1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

Uchwała nr 2136/2020 Zarządu Województwa WIelkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

7 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 1105/2019
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2019 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 95 ofert na realizację 9 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 57 projektów na łączną kwotę 4 500 000,00 zł.

33 oferty nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

 W załączeniu do pobrania:

 – uchwała Nr 1105/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2019 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

9 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 693/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2019 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 92 oferty na realizację 11 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 36 projektów na łączną kwotę 880 000,00 zł.

51 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 693/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2019 roku

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 641/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na lata 2019-2021.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 6 ofert na realizację 4 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty na łączną kwotę 360 000,00 zł.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 641/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej na lata 2019-2021,

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

11 października 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5976/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 5976/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

uchwala zmieniająca PFRON -2018 2

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

zał 1 OFERTY DOFINANSOWANE 2

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

zał nr 2 OFERTY NIEDOFINASOWANE 2


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5687/2018 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 84 oferty na realizację 7 zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:  a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 5. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 56 projektów na łączną kwotę 3 500 000,00 zł.

25 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
3 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 5687/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2018 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2018.

26 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5664/2018 zmieniającą uchwałę  nr 5274/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2018 roku.

W załączeniu do pobrania uchwała Nr 5664/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.

uchwala 5664_2018 -zmieniająca SWW 2018


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2018.

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 5274/2018 w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2018 roku.

W załączeniu do pobrania:

uchwała 5274/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

6 września 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę Nr 4222/2017 zmieniającą uchwałę nr 4111/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu do pobrania:

uchwała rozstrzygająca PFRON-4222-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

– załącznik nr 1 – Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu województwa Wielkopolskiego,

– załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017.

6 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4223/2017 zmieniającą uchwałę  nr 3628/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku.

W załączeniu do pobrania:

– uchwala 4223/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  6 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017,

– załącznik nr 1 – Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku,

– załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2017 roku.


Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4111/2017
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 102 oferty na realizację 7 zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 5. a) doradztwo zawodowe,
 6. b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 7. c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 8. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.
 9. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 10. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 56 projektów na łączną kwotę 3 350 000,00 zł.

42 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
4 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

uchwala rozstrzygająca PFRON-4111-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

– załącznik nr 1 – Załącznik 1

– załącznik nr 2 – Załącznik 2


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

29 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3936/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 1 oferta na realizację 1 zadania publicznego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę 60 000,00 zł.

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3936/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej  w latach 2017-2018.

uchwala rozstrzygająca WKR II z numerem

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

zał. do uchwały rozstrzygajacej WKR II z numerem


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018

22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3855/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 2 oferty na realizację zadania publicznego „Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę 60 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł w 2017 r. i 30 000,00 zł w 2018 r.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3855/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala -zał.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala -zał.2


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017

10 maja 2017

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3628/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2017.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 104 oferty na realizację 12 zadań publicznych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 34 projekty na łączną kwotę 680 000,00 zł.

68 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.

 

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2017,

uchwala 3628-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3628-2017-zaB.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3628-2017-zaB.2


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018

10 maja 2017

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3626/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w latach 2017-2018.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 3 oferty na realizację 2 zadań publicznych (na zadanie publiczne pod tytułem „Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny””, nie została złożona żadna oferta).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę 120 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł w 2017 r. i 60 000,00 zł w 2018 r.

1 oferta nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych).

W załączeniu do pobrania:

– uchwała Nr 3626/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2017-2018,

uchwala 3626-2017

– załącznik nr 1 – oferty wybrane do dofinansowania,

uchwala 3626-2017-zaB.1

– załącznik nr 2 – oferty niedofinansowane.

uchwala 3626-2017-zaB.2