Start Dostępność Informacja dla Osób g/Głuchych

Informacja dla Osób g/Głuchych

Witamy na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Naszym głównym obszarem działania jest realizacja zadań samorządu województwa wielkopolskiego, które dotyczą polityki społecznej.

W ROPS realizujemy następujące zadania:

 • opracowujemy i realizujemy Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku oraz regionalne programy wyrównywania szans różnych grup społecznych,
 • przygotowujemy ocenę zasobów pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego
 • tworzymy, promujemy i wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej,
 • koordynujemy działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie,
 • organizujemy szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
 • wspieramy merytorycznie i finansowo organizacje pozarządowe oraz zlecamy im do realizacji zadania samorządu województwa,
 • doradzamy pracodawcom, osobom fizycznym i prawnym w zakresie pomocy społecznej, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • tworzymy i realizujemy projekty w zakresie polityki społecznej, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • gospodarujemy środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • opiniujemy wnioski o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami,
 • realizujemy zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.

Podczas wizyty w ROPS osoby Głuche i niesłyszące mogą skorzystać z usługi wideo-tłumacza.

Usługa jest nieodpłatna, dostępna w ROPS w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 oraz w lokalizacjach WOA w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile. Można też połączyć się z domu przez stronę internetową www.rops.poznan.pl. Wystarczy nacisnąć symbol:

 

i połączyć się z tłumaczem.  Rozmowa odbywa się przez połączenie video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie z pracownikiem/ pracowniczką ROPSu. Usługa jest nieodpłatna, ale koszty połączenia ponosi Klient.

Instrukcja korzystania z tłumacza języka migowego online:

W Sali konferencyjno-szkoleniowej ROPS jest pętla indukcyjna.

Sprawę w ROPS można także załatwić drogą elektroniczną pisząc na adres email rops@rops.poznan.pl lub faxem:  61-851 56 35.

Można też napisać pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com