Dostępność

Deklaracja Dostępności
Tłumacz Języka Migowego Online
Informacja o ROPS dla Osób Głuchych
Informacja o zadaniach ROPS w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) – Plik PDF 254 KB
Informacja o zadaniach ROPS w pliku odczytywanym maszynowo – Plik PDF 65 KB
Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej