Monitoring ekonomii społecznej

Inwentaryzacja podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce

Wykonawca Public Profits Sp. z o. o.

Główne cele badawcze:

  1. dokonanie inwentaryzacji działających w Wielkopolsce podmiotów ekonomii społecznej
  2. wpisanie na stałe monitoringu, czyli systematycznego zbierania danych ilościowych i jakościowych w określonym zakresie, w system regionalnego programowania polityk publicznych. Dotyczy to przede wszystkim polityki rozwoju regionalnego, w tym w szczególności polityki społecznej i polityki rynku pracy dla których monitoring stanowiłby instrument wspierający ich kreowanie, definiowanie celów i priorytetów oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów.

Monitoring Ekonomii Społecznej (wszystkie edycje)

Realizacja badania:

2013 – ASM Kutno
2014 – Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.
2015 – Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak

Głównym celem monitoringu jest określenie stanu sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. W ramach monitoringu sektora ekonomii społecznej co roku przeprowadzano w Wielkopolsce: badanie podmiotów ekonomii społecznej (PES), badanie efektu netto (badanie pracowników i uczestników podmiotów ekonomii społecznej), badanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz badanie opinii publicznej.