fbpx
Aktualności badawcze2022-01-27T12:24:35+01:00

Aktualności badawcze

OZPS za 2020 rok – zapraszamy do lektury raportu.

WERSJA TRADYCYJNA – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2020 Rok – Plik PDF 4 MB

WERSJA DOSTĘPNA – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2020 Rok – Plik Word 11 MB


ROPS i UAM rozpoczęły realizację badania nt. funkcjonowania pomocy społecznej w czasie pandemii

Szanowni Pracownicy socjalni i Kierownicy/Dyrektorzy OPS/PCPR,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizują wspólnie badanie nt. funkcjonowania pomocy społecznej w czasie pandemii.

Okres pandemii przyniósł wiele zmian w życiu społecznym we wszystkich jego przejawach, począwszy od sfery osobistej – ograniczenia kontaktów i społecznego dystansowania, poprzez zmiany w obrębie kluczowych aspektów życia codziennego, skończywszy na funkcjonowaniu wielu instytucji publicznych na terenie gmin i powiatów. Okres pandemii wymusił na nich konieczność podjęcia diametralnych zmian w sposobie organizacji pracy, którym należało sprostać, pomimo trudnych warunków związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak i braku możliwości gruntownego przygotowania się do wdrożenia nowych rozwiązań, w okolicznościach zmieniającej się z dnia na dzień sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tematem przewodnim badania jest zdiagnozowanie i opisanie głównych zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w czasie pandemii, jak i wyzwań, które pojawiły się przed Państwa instytucjami w obliczu zintensyfikowania się już istniejących lub powstania nowych problemów społecznych na terenie Państwa gminy lub powiatu. Nadchodzący czas, daje możliwość podjęcia praktycznego i naukowego namysłu nad tym, jak to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, wpłynęło na Państwa pracę oraz funkcjonowanie

Do wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie wielkopolskim rozesłaliśmy link do ankiety online.

Mamy nadzieję, że zechcecie się Państwo podzielić swoimi zawodowymi doświadczeniami, a także wiedzą w tym zakresie.

Serdecznie prosimy o współpracę i pomoc w realizacji badania.

Prosimy o wypełnienie ankiet zgodnie z instrukcją zawartą w mailu do 28 maja 2020 roku

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących realizacji badania prosimy o kontakt pod adresem mailowym ois@rops.poznan.pl

Informacyjnie o projekcie „STRATEGOR”, czyli o tym, jak budować strategię rozwiązywania problemów społecznych

Szanowni Państwo, udostępniamy informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Ewentualny udział w projekcie jest bezpłatny. Działania w projekcie

10 listopada 2020|

Profile powiatów – pomoc społeczna 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się z naszą cykliczną broszurą - "Profile powiatów - pomoc społeczna 2018 rok". Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej. W opracowaniu przedstawiono w

4 września 2020|

Aktualny raport OZPS za 2017 rok

25 czerwca br. raport pt. "Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok", został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą numer XLVII/1078/18. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie.

4 września 2020|

Publikacja „System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zachęcamy do lektury publikacji, która powstała we współpracy Obserwatorium z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego i oparcia społecznego. plik PDF do pobrania --> System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi Ze wstępu do publikacji: "Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i systemem

4 września 2020|

Profile Powiatów – Pomoc Społeczna 2017 rok

Niniejsze opracowanie jest częścią obszerniejszej publikacji „Profile powiatów województwa wielkopolskiego”. Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej, natomiast  „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” ukazują się co dwa

4 września 2020|

Badanie „Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna”

Czy wiesz, że: W obszarze wsparcia osób niesamodzielnych widoczne jest zjawisko feminizacji roli opiekuna nieformalnego (67% opiekunów to kobiety). Opiekunowie nieformalni są najczęściej opiekunami rodzinnymi (83,1%). Podopiecznym, wobec którego świadczona jest opieka nieformalna, jest najczęściej rodzic (50,8%). W niespełna połowie

4 września 2020|

Profile powiatów województwa wielkopolskiego

Z jednej strony Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Dogodne położenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się na tle kraju. Z drugiej strony Region charakteryzuje

4 września 2020|

Ponowne zapytanie ofertowe. Poszukujemy realizatora badania!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”. Realizacja badania rozpocznie się nie później niż 18 października 2016 r., a zakończy nie później

4 września 2020|

KORONAWIRUS

Sprawdź bieżące informacje
na temat koronawirusa
KORONAWIRUS INFORMACJE