Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęła realizację projektu Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna, który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.