Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Komisja ds. oceny wniosków projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pozytywnie oceniła wnioski na rzecz: Stan na dzień 08.10.2020r.: GOPS w Gołuchowie - Gmina Gołuchów Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z"