25 czerwca br. raport pt. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok”, został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą numer XLVII/1078/18.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie. Podczas lektury raportu, dowiecie się Państwo, z jednej strony z jakich powodów mieszkańcy wielkopolski najczęściej korzystają ze wsparcia systemu, jaki rodzaj świadczeń pobierają, jaki jest wiek oraz płeć klientów, ilu spośród nich to klienci długotrwale korzystający z pomocy. Z drugiej strony, jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje województwo wielkopolskie, jakie środki finansowe wydatkowane są na niektóre zadania pomocy społecznej oraz jaka jest aktywność projektowo-konkursowa samorządów gminnych i powiatowych.

Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tworzone są regionalne wnioski i rekomendacje dla systemu pomocy społecznej.

Polecamy lekturę tego praktycznego opracowania!

Plik do pobrania w formacie pdf –> Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok

Owocnej lektury.

Zespół OIS