Start Aktualności Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy na seminarium

Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

 w dniu 27 października (czwartek) 2022, godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Poznań, Dom Studencki „Hanka”, al. Niepodległości 26

Moderatorzy spotkania: Karolina Cyran Juraszek, Zbigniew Prałat

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacją AMKE  zaprasza na spotkanie, w ramach którego porozmawiamy o:

  • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
  • uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
  • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa wielkopolskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Aby zgłosić chęć udziału w seminarium prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 61 8567 318.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda spotkania

10.00-10.15 Powitanie uczestników oraz prelegentów seminarium.

 

Uroczyste otwarcie Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

10.15-11.00 Strategia Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.) – Rekomendacje Krajowe Deinstytucjonalizacji – Cezary Miżejewski, Prezes WRZOS.
11.00-11.20 Grzegorz Grygiel – Dyrektor ROPS w Poznaniu: Rola III sektora w polityce społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

 

Zofia Rutkowska – Główna specjalistka ds. strategii i rozwoju,
ROPS w Poznaniu: Założenia Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych dla Województwa Wielkopolskiego.

11.20 – 11.50 Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
11.50- 12.20 Przerwa i poczęstunek
12.20 -13.30 Prezentacja dobrych praktyk w obszarze realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS:

 

·         Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Senior” – usługi dla CUS w Jarocinie

·         Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

·         Centrum Wsparcia Rabbuni/ Spółdzielnia Socjalna „Uciec dysforii”

·         Fundacja AKME

13.30 – 14.30 Wyzwania samorządu dla NGO i JST w kontekście usług społecznych i deinstytucjonalizacji – panel ekspercki i dyskusja oraz wstęp do Rekomendacji Regionalnych – prowadzący Zbigniew Prałat

 

W debacie udział wezmą przedstawiciele JST i NGO z terenu województwa wielkopolskiego, m.in.: Grzegorz Grygiel (ROPS Poznań), Andżelika Łoś (Centrum Usług Społecznych w Kramsku), Agnieszka Basińska (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”), Małgorzata Modrak (Spółdzielnia socjalna „Nowe horyzonty”).

14.30 -15.00 Podsumowanie spotkania

 

Grzegorz Grygiel – Dyrektor ROPS w Poznaniu

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com