Start Aktualności Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025

Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025

Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025, które odbywają w dniach od 09.11.2021 do 23.11.2021 r.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: rodzina@rops.poznan.pl do dnia 23.11.2021 r. do końca dnia.

Ponadto osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się na platformie zoom:

  1. Konsultacje z instytucjami wsparcia rodziny, 22.11.2021 r., g. 9.00.
  2. Konsultacje z instytucjami systemu pieczy zastępczej, 22.11.2021 r., g. 13.00.

Zapisów na spotkanie można dokonać wysyłając informację na adres rodzina@rops.poznan.pl, w tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy i godziny spotkania, a w treści nazwy jednostki i danych osób, które będą uczestniczyć wraz z adresami mailowymi, na które prześlemy link z dostępem do platformy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com