Start Aktualności Zapisy na stacjonarne szkolenie/warsztaty

Zapisy na stacjonarne szkolenie/warsztaty

„Mediacje rodzinne”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na stacjonarne szkolenie/warsztaty „Mediacje rodzinne”. Szkolenie odbędzie się w formie dwóch zjazdów – dwudniowego i trzydniowego (bądź odwrotnie), w pięciu terminach do wyboru w hotelu na terenie Poznania – wkrótce podamy Państwu informację, w którym dokładnie.

Terminy

  • I grupa: I zjazd 5-7.09.2022 r.; II zjazd 22-23.09.2022 r.
  • II grupa: I zjazd 8-9.09.2022 r.; II zjazd 19-21.09.2022 r.
  • III grupa: I zjazd 12-14.09.2022 r.; II zjazd  29-30.09.2022 r.
  • IV grupa: I zjazd 15-16.09.2022 r.; II zjazd 26-28.09.2022 r.
  • V grupa: I zjazd 3-5.10.2022 r.; II zjazd 13-14.10.2022 r.

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (dla osób mieszkających  w odległości większej niż 50 km od Poznania).

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Formularz zgłoszeniowy na nieodpłatne szkolenie Mediacje rodzinne”.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com