Start Aktualności Wielkopolska Otwarta – bądźMY jej częścią

Wielkopolska Otwarta – bądźMY jej częścią

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych, kadry pomocy i integracji społecznej regionu oraz wielkopolskich organizacji pozarządowych na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne.

W tym roku, inaczej niż w poprzednich, ogłaszamy jednocześnie trzy konkursy w obszarach:

  • Wielkopolska Otwarta na Osoby z Niepełnosprawnościami
  • Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny
  • Wielkopolska Otwarta dla Rodziny

W tym samym czasie ogłaszamy również inicjatywę Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej.

Zgłoszenia do wszystkich konkursów oraz inicjatywy przyjmujemy do 27 września, do godziny 12:00!

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów oraz inicjatywy, informacje kontaktowe, uchwała, regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się poniżej.

Wielkopolska Otwarta na Osoby z Niepełnosprawnościami to formuła promująca inicjatywy  podejmowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w roku 2023 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie najlepszych działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2023 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Agnieszka Wiśniewska-Król, tel.: 61 858 45 39
agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl
Karolina Lewandowska, tel.: 61 856 73 22
karolina.lewandowska@rops.poznan.pl

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: niepelnosprawnosc@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r., do godz. 12.00.

Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny to formuła promująca inicjatywy podejmowane w latach 2022-2023 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei Wielkopolski Otwartej. Celem Konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023

Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2022-2023 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przez realizacje zamówień społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl
tel. +48 61 8567 955

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r. do godziny 12.00.

Wielkopolska Otwarta dla Rodziny to formuła promująca inicjatywy podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które w latach 2022-2023 prowadziły w społecznościach lokalnych Województwa Wielkopolskiego działania na rzecz rodzin.

Konkurs skierowany jest do gmin, jego celem jest nagrodzenie/wyróżnienie najbardziej wyróżniających się działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w latach 2022‑2023 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz rodzin i ich otoczenia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Andżelika Majkowska-Palpuchowska
mail: andzelika.majkowska@rops.poznan.pl
tel. 61 85 67 326
Izabela Andrzejewska
mail: izabela.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. 61 85 67 957

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: rodzina@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r., do godz. 12.00.

Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej to formuła promująca działania podejmowane przez wielkopolskie instytucje pomocy społecznej, które w latach 2022-2023 wdrożyły działania, usługi, kampanie społeczne, dobre praktyki w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Celem Inicjatywy jest wyróżnienie działań kadry socjalnej (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w latach 2022-2023 podjętych przez wielkopolskie instytucje pomocy społecznej na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Inicjatywy zgłaszają wielkopolskie instytucje pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej oraz inne powiatowe, gminne ośrodki wsparcia, które w latach 2022-2023 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zgłoszenia Inicjatywy dokonuje kierownik pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Angelika Szymanek
mail: angelika.szymanek@rops.poznan.pl
tel. 61 85 84 534
Olimpia Piłat-Pawlak
mail: olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl
tel. 61 85 84 529

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: szkolenia@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r., do godz. 12.00.

Załączniki do pobrania:

 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com