Start Aktualności Szkolenie: Rodzicielstwo i niepełnosprawność, czyli jak mądrze wspierać rodziców z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenie: Rodzicielstwo i niepełnosprawność, czyli jak mądrze wspierać rodziców z niepełnosprawnością intelektualną

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

Zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty pn. „Rodzicielstwo i niepełnosprawność, czyli jak mądrze wspierać rodziców z niepełnosprawnością intelektualną”. Celem szkolenia jest wzmocnienie samoświadomości uczestników z jednoczesnym zaproponowaniem rozwiązań usprawniających współpracę pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych osób pracujących na rzecz rodziców z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie odbędzie się w czterech terminach do wyboru:

  • 21-22 marca
  • 18-19 kwietnia
  • 16-17 maja
  • 23-24 maja

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym – ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com