Start Aktualności Szkolenie: Komunikacja w rodzinie i budowanie relacji z dzieckiem/rodziną w obszarze pracy socjalnej

Szkolenie: Komunikacja w rodzinie i budowanie relacji z dzieckiem/rodziną w obszarze pracy socjalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie pracowniczki i pracowników realizujących m.in. zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty stacjonarne „Komunikacja w rodzinie i budowanie relacji z dzieckiem/rodziną w obszarze pracy socjalnej”

Termin

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

  • 22-23 marca 2023 r.
  • 29-30 marca 2023 r.

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Opis szkolenia:

Komunikacja jest kluczowym aspektem pracy socjalnej ze względu na swoją powszechność oraz zadania zawodowe pracowników socjalnych związane z komunikowaniem się z klientami pomocy społecznej, współpracownikami, przełożonymi czy przedstawicielami współpracujących instytucji. Partnerzy komunikacji pracownika socjalnego bywają trudni: zdarzają się oporni i niechętni, a czasem agresywni. Trudne bywają też tematy rozmowy np. przemoc domowa, przemoc seksualna, uzależnienie, niewydolność wychowawcza), dlatego kompetencje komunikacyjne zalicza się do jednych z najistotniejszych kompetencji zawodowych pracownika socjalnego. Istotne zatem wydaje kształtowanie umiejętności specyficznych dla zawodu i środowiska działania pracowników socjalnych w celu efektywnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach zawodowych z trudnym klientem.

Cel szkolenia:

  • Pogłębienie przez uczestników wiedzy na temat komunikacji; kluczowych zasad komunikacji w działaniach pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych profesjonalistów służb społecznych, jej funkcjonowania na poziomie świadomym i nieświadomym, czynników wpływających na komunikację
  • Nabycie wiedzy na temat trudnych ludzi i ich trudnych zachowań; radzenia sobie z wrogością, oporem czy niechęcią.
  • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności efektywnej komunikacji poprzez udział w ćwiczeniach warsztatowych odnoszących się do prowadzenia rozmowy, słuchania, asertywności i innych istotnych aspektów komunikacji.

Program szkolenia:

  1. Istota komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Kluczowe zasady komunikacji w działaniach pracowników socjalnych. Sposoby komunikowania się. Słuchanie. Nieporozumienia komunikacyjne i błędy w komunikacji. Budowanie relacji.
  2. Komunikacja w aspekcie analizy transakcyjnej. Skrypty i drivery. Pozycje w komunikacji.
  3. Trudni ludzie i trudne zachowania. Modele oporu i niechęci.
  4. Komunikacja z trudnymi ludźmi. Radzenie sobie z wrogością, oporem i niechęcią.
  5. Kształtowanie repertuaru efektywnej komunikacji. Prowadzenie rozmowy w obszarze pracy z dzieckiem/rodziną z wykorzystaniem elementów technik i narzędzi w Dialogu Motywacyjnym, Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz coachingu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com