Start Aktualności Spotkanie w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Koninie

Spotkanie w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Koninie

17 stycznia br. odbyło się spotkanie w MTBS w Koninie, podczas którego Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pan Grzegorz Grygiel udzielił Prezesowi Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie, Panu Markowi Libertowskiemu, pełnomocnictwa do zawierania umów na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach związanych z realizacją tych zadań w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie.

Następnie podpisane zostanie Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Koninie inwestycji polegającej na wykonaniu prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniach przeznaczonych na potrzeby testowania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com