Start Aktualności Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

31 marca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5468/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 9 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę dotacji 150 000,00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com