Start Aktualności Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku

14 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 7151/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Do realizacji zaproponowano następujące zadanie: „Organizacja i realizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą ze środowisk z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego z wykorzystaniem metod streetworkingu, zorientowanych na budowanie kompetencji społecznych młodych ludzi”.

Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął 24 sierpnia 2023 roku. Złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne. Łączna kwota dotacji to 26 410,00 zł.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania:

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com