Start Aktualności Rozpoczęcie kampanii krajowej pod hasłem „Wszystko w naszych rękach”!

Rozpoczęcie kampanii krajowej pod hasłem „Wszystko w naszych rękach”!

Dziś obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej…

…ale nie tylko!

Niniejszym z radością ogłaszamy rozpoczęcie naszej projektowej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Wszystko w naszych rękach”, która ma na celu podniesienie ogólnej świadomości na temat Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wśród instytucji z nami współpracujących!

Bądźcie z nami!

#sfcinpoland #localcampaignbeginning #2030agendawnaszychrękach #polskakampanianarzeczAgendy2030 #wszystkownaszychrękach

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com