Start Aktualności Relacja z konferencji „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”.

Relacja z konferencji „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje.”

15 listopada 2023 r. spotkaliśmy się na konferencji „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”.


9 marca tego roku w życie weszła ustawa, dotycząca zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzająca szereg zmian między innymi: pojęcia przemocy domowej (zamiast wcześniejszej przemocy w rodzinie), zdefiniowanie małoletniej osoby, która jest świadkiem przemocy jako osoby jej doznającej oraz dodanie pojęcia przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

22 czerwca weszły w życie również ważne zmiany określające między innymi nowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym m.in. organizacja obowiązkowych szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, których realizację rozpoczęliśmy już w tym roku.

Celem konferencji były:

  1. Wymiana doświadczeń przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy domowej,
  2. Podjęcie dialogu o możliwych sposobach dalszej współpracy między jednostkami.

 

Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego zainaugurowała uroczystość i z ciekawością poznawała różne perspektywy uczestników konferencji, zapewniła o wsparciu kadry socjalnej z naszego województwa.

Zofia Rutkowska – Zastępczyni Dyrektora ds. Strategicznych ROPS w Poznaniu zwróciła uwagę na rosnące statystyki zakładania Niebieskich Kart, co pokazuje, że osoby doznające przemocy zaczęły wreszcie rozpoznawać problem i chcą szukać pomocy.

Olimpia Piłat-Pawlak – Kierowniczka Działu Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu przybliżyła działania podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Dr Grzegorz Wrona – adwokat, superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, autor publikacji oraz kandydat społeczny na Rzecznika Praw Dziecka omówił zmiany ustawowe m.in. w procedurze „Niebieskie Karty”.

Sabina Sadecka - terapia traumy, wiedza i miłość – psychoterapeutka i nauczycielka terapii traumy opowiedziała nam o tym jak przemoc wpływa na życie wewnętrzne i zewnętrzne osoby jej doznającej.

Marta Dużyńska z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opowiedziała o zmianach w ustawie z perspektywy nadzoru i kontroli wojewody.

kom. Marcin Smuszkiewicz z Wielkopolskiej Policji opowiedział o pracy z przemocą domową z perspektywy funkcjonariusza policji.

kpt. Joachim Krych z Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu przedstawił strukturę służby oraz procedury interwencji w przypadku stosowania przemocy przez żołnierza.

Magda Szewciów z Warsztaty Zmiany poprowadziła panel dyskusyjny o różnych perspektywach pracy z przemocą, w którym udział wzięli:

  • Jolanta Gawęda – wiceprezeska Fundacja Feminoteka,
  • Anna Świątkowska-Gałkiewicz – prezeska Fundacja Czas Kobiet,
  • Karol Jasiak – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Zwieńczeniem konferencji było zaproszenie do udziału w Kampanii „Make Love Not Przemoc”, którą zaprezentowała Marta Mazurek - Pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania i Koordynatorka ds. Dostępności.

Praca w obszarze przemocy domowej wymaga profesjonalnego przygotowania oraz wysokich kwalifikacji, a specjalistyczne szkolenia pozwolą na podniesienie kompetencji wielkopolskich kadr pomocy i integracji społecznej, co istotnie wpłynie na jakość oraz skuteczność podejmowanych działań.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com