Start Aktualności Raport nt. równości płci

Raport nt. równości płci

W ostatnim czasie Biuro Wielkopolski w Brukseli sprawozdanie, sporządzone w ramach unijnego programu URBACT, który jest funkcjonującym od 15 lat programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej, mającym na celu promowanie idei zrównoważonych miast w Europie. Ma on umożliwić miastom współpracę między sobą oraz rozwijanie zintegrowanych

rozwiązań dla wspólnych wyzwań urbanizacyjnych poprzez sieciowanie, uczenie się z doświadczeń innych, a także wyszukiwanie dobrych praktyk w celu poprawy strategii miejskich. Jest on instrumentem Polityki Spójności, współfinansowanej ze środków Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwojowego, a także przez 28 krajów członkowskich, Norwegię i Szwajcarię.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/…/13-05-2019-gender-equality-how-citie…

#localcampaign #ShapingFairCities #lokalnakampania

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com