Start Aktualności Porozumienie o współpracy pomiędzy ROPS i UEP

Porozumienie o współpracy pomiędzy ROPS i UEP

12 grudnia 2023 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał porozumienie o długoletniej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej oraz badawczej, a także współdziałania związanego z realizacją wspólnych projektów w obszarze polityki społecznej, w tym:

  • nadanie ROPS tytułu „Partnera UEP” i informowanie o tym fakcie przy okazji wydarzeń na terenie Uniwersytetu,
  • rozważenie możliwości uruchomienia studiów podyplomowych i doktoranckich z zakresu problematyki polityki społecznej,
  • współuczestniczenie w wydarzeniach akademickich, mających miejsce na terenie Uniwersytetu,
  • współtworzenie projektów naukowych, badawczych i rozwojowych,
  • doradztwo i konsultacje kadry akademickiej,
  • możliwość korzystania z biblioteki Uniwersytetu,
  • zasięganie opinii ROPS w sprawach dot. tematyki zajęć i wykładów z zakresu problematyki polityki społecznej oraz zapraszanie specjalistów_ek ROPS jako wykładowców_czyń/prowadzących,
  • informowanie o projektach ROPS w mediach akademickich,
  • współpraca ROPS z mediami akademickimi,
  • zachęcanie studentów_ek i uczestników_czek do tworzenia materiałów przeznaczonych do publikacji w mediach akademickich.

W ramach niniejszego porozumienia osoby pracujące w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu będą mogły między innymi: brać udział w ciekawych projektach naukowych, wspierać merytorycznie uruchamiane kierunki studiów dot. problematyki regionalnej polityki społecznej, prowadzić wybrane zajęcia uczelniane, podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie, umożliwiać osobom studiującym na UEP odbywanie praktyk i staży w ROPS.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com