Start Aktualności Partnerskie Zespoły Kooperacji zawiązane!

Partnerskie Zespoły Kooperacji zawiązane!

W okresie od stycznia do czerwca br. przystępujemy do kolejnego etapu projektu

W okresie od stycznia do czerwca br. przystępujemy do kolejnego etapu projektu, jakim jest pilotaż modelu kooperacji wypracowanego w I kamieniu milowym. W tym celu zorganizowano spotkania z instytucjami działającymi na terenie gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Wynikiem tych spotkań jest podpisanie deklaracji/ porozumienia o współpracy oraz powołanie Partnerskich Zespołów Kooperacji, w skład których wchodzą osoby decyzyjne, tzn. dyrektorzy i kierownicy, mający za zadanie włączanie podległych instytucji i podmiotów w działania.

Do tej pory odbyły się spotkania:

23 stycznia – powiat poznański, gmina Swarzędz

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, przy udziale z-cy burmistrza p. Tomasza Zwolińskiego, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anny Rendy oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
 6. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 9. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
 10. Przedszkole nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu

 

24 stycznia – powiat gostyński, gmina Krobia

Spotkanie odbyło się na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, przy udziale Burmistrza Gminy Krobia p. Łukasza Kubiaka, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi p. Edyty Rokickiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
 2. Stowarzyszenie Ziemia Krobska
 3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi
 4. Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Centrum Integracji Społecznej w Krobi

 

29 stycznia – powiat śremski, gmina Śrem

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Śremie, w Sali Sesyjnej, przy udziale Burmistrza Śremu p. Adama Lewandowskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marii Świdurskiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Urząd Miejski w Śremie
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Śremie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
 4. PCPR w Śremie
 5. Zespół Szkół Technicznych im. H.Cegielskiego w Śremie
 6. Fundacja Pro-Rodzina
 7. Śremski Sport
 8. Biblioteka Publiczna w Śremie
 9. Fundacja Familia w Śremie
 10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie
 11. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

      

30 stycznia – powiat gnieźnieński, gmina Czerniejewo

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przy udziale kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie p. Emilii Banaszak, Burmistrza Trzemeszna p. Krzysztofa Derezińskiego, kierownika MGOPS w Witkowie p. Wojciecha Móla oraz następujących instytucji:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie
 2. Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie
 3. Przedszkole „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie
 4. Szkoła Podstawowa im. O. Kopczyńskiego  w Czerniejewie
 5. Szkoła Podstawowa w Żydowie

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom za okazaną chęć współpracy i wkład w rozwój projektu. Jednocześnie przypominamy, iż porozumienia te mają charakter otwarty co oznacza, że jeżeli w czasie jego funkcjonowania pojawi się kolejna instytucja, która wyrazi gotowość do włączenia się we współpracę, może podpisać porozumienie przyjmując jego zapisy określające zasady pracy i współpracy. Każdorazowo o takim fakcie będą informowane wszystkie pozostałe instytucje.

Schemat modelu kooperacji

Schemat modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com