Start Aktualności Mieszkanie wspomagane w Jarocinie oficjalnie otwarte

Mieszkanie wspomagane w Jarocinie oficjalnie otwarte

Mieszkanie wspomagane w Jarocinie

W dniu 20.11.2023 r. w Jarocinie zostało oficjalnie otwarte mieszkanie wspomagane dedykowane dorosłym osobom w spektrum autyzmu. Utworzenie następnego w regionie mieszkania treningowego, możliwe było dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który 3 sierpnia 2023 r. roku udzielił Gminie Jarocin dotację celową w wysokości 270 tysięcy złotych, celem zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz dążąc do rozwoju systemu mieszkań wspomaganych/treningowych.

Gmina Jarocin otrzymane środki przeznaczyła na połączenie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Zacisznej 6 lok. 25 i 26 o łącznej powierzchni prawie 100 m kw., w tym przystosowanie i adaptację mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu oraz na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem mieszkania w pierwszych dwóch miesiącach od uruchomienia mieszkania.

Stworzenie kolejnego mieszkania wspomaganego – tym razem w Jarocinie – wzorowane było na podobnym mieszkaniu, które działa w Koninie i zostało utworzone w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w 2020 roku. Wypracowane wówczas modelowe rozwiązania, uwzględniające specyficzne potrzeby i możliwości osób w spektrum autyzmu, okazały się bezcenną bazą wiedzy dla mieszkania treningowego w Jarocinie.

W mieszkaniu znajdują się w 3 jednoosobowe pokoje, aneks kuchenny z częścią wspólną, pokój dla trenerów samodzielności z pomieszczeniem gospodarczym, dwie łazienki i korytarz.

W ramach udzielonej przez Województwo Wielkopolskie dotacji celowej Gminie Jarocin, wszystkie działania związane z adaptacją i przystosowaniem lokali oraz wyposażeniem mieszkania wspomaganego/treningowego koordynował i nadzorował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, który zapewnił również cykl 80 godzin szkoleń na trenerów samodzielności, mających wspierać aktywność i dążenie do samodzielności osób ze spektrum autyzmu w mieszkaniu i w środowisku lokalnym.

Rezultaty zrealizowanego zadania:

  1. Uruchomienie jednego mieszkania wspomaganego/treningowego w Jarocinie przy ul. Zacisznej 6.
  2. Przystosowanie i adaptacja mieszkania wspomaganego/treningowego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o modelowe rozwiązanie w projekcie „Azymut-Samodzielność”.
  3. Wyposażenie mieszkania wspomaganego/treningowego w oparciu o standard wymagań dla mieszkań wspomaganych.
  4. Kwalifikacja uczestników i cykliczne prowadzenie treningów samodzielności.
  5. Zwiększenie poziomu samodzielności wśród dorosłych osób z autyzmem.
  6. Poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania i możliwości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  7. Wspieranie rodziców w procesie usamodzielniania się dorosłych dzieci.
  8. Wsparcie rodziców w codziennym życiu z dorosłą osobą ze spektrum autyzmu.

Wdrażanie wypracowanego modelowego rozwiązania mieszkalnictwa wspomaganego jest zgodne z założeniami Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, która zakłada rozwój systemu mieszkań ze wsparciem dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. Tworzenie i uruchamianie mieszkań wspomaganych/treningowych wpisane jest jako przedsięwzięcie strategiczne do Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025.

Film z otwarcia mieszkania wspomaganego w Jarocinie

Zdjęcia z otwarcia mieszania wspomaganego w Jarocinie

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com