Start Aktualności [AKTUALIZACJA 2024-03-01] Konsultacje projektu Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027

[AKTUALIZACJA 2024-03-01] Konsultacje projektu Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027

AKTUALIZACJA 2024-03-01

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027”.

Konsultacje społeczne „Wielkopolskiego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027” trwały min. 35 dni, pierwsza tura odbyła się w dniach 4-13.10.2023r., druga od 19.12.2023 – 31.01.2024r.
Konsultacje społeczne zostały skierowane do szerokiego grona odbiorców i przeprowadzono je
w następujących formach:

 • publikacja projektu programu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce Aktualności;
 • publikacja w mediach społecznościowych ROPS Poznań oraz wielkopolskiego sektora ekonomii społecznej wielkopolskaes.pl;
 • projekt rozesłano do instytucji sektora pomocy społecznej oraz ciał doradczych działających
  w obszarze pomocy społecznej;
 • przeprowadzono zdalne spotkanie z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej;
 • konsultowano zapisy z przedstawicielami Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego na posiedzeniu stacjonarnym;
 • prezentowano zapisy programu podczas posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • przyjmowano uwagi i wnioski do projektu programu za pomocą stosownej tabeli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dws@rops.poznan.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji w okresie ich trwania wpłynęły cztery wypełnione formularze konsultacyjne oraz zgłoszono kilka wniosków i komentarzy.

Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Programu i przesłania ewentualnych uwag.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: dws@rops.poznan.pl
Uwagi można składać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com