Start Aktualności Konferencja „Trudne wybory producentów i konsumentów”

Konferencja „Trudne wybory producentów i konsumentów”

W dniu 29 listopada w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na placu Trzech Krzyży w Warszawie odbyła się konferencja „Trudne wybory producentów i konsumentów”, poświęcone Celom na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Głównym Organizatorem była organizacja CSR Consulting, kiedys zajmująca się głównie społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz obecnie coraz szerzej działająca na rzecz popularyzacji celów Agendy 2030. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, GRID (Global Resource Information Database) oraz z udziałem czołowych przedstawicieli biznesu oraz organizacji działających np. na rzecz recyklingu. Dyskusji przyświecało słowo, jakie Collins ogłosił słowem 2018 roku: single use, czyli jednorazowego użytku.

Dyskusja toczyła się głównie wokół aspektów biznesowych, jako że przywoływana wielokrotnie Kampania 17 celów autorstwa CSR Consulting (działająca w kolejnej odsłonie pod hasłem „Nowe cele”) obracała się głównie wokół celu 12, jakim jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Inne cele, jakie były jednak podnoszone podczas spotkania, to CZR nr 5 (równość płci), CZR nr 9 (innowacyjność), CZR nr 4 (ekonomia), CZR nr 8 (wzrost gospodarczy), oraz CZR nr 11 (inkluzyjność miast).

Spotkanie okazało się niezwykle owocne i bogate w dane statystyczne, choć odsłoniło wiele mankamentów, z jakimi trzeba się zmierzyć w obliczu zwiększenia świadomości dotyczącej Agendy 2030. Mamy jednak nadzieję, że przykład podąża z góry i tego rodzaju dyskusje pozwolą na stałą obecność Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na krajowej wokandzie.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com