Start Aktualności Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur

Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur

W dniu 04.06.2019 r., w ramach V Tygodnia Międzykulturowego na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się debata i warsztaty pod hasłem „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur”. Organizatorem tego spotkania było Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, prowadzona przez trenerkę edukacji międzykulturowej, Marię Lebiodę, obejmowała dyskusję na temat tożsamości, doświadczeń i wyzwań związanych z migracją do Polski. W spotkaniu, oprócz Polaków, wzięli udział przedstawiciele krajów z różnych zakątków globu: Brazylii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kongo, Niemiec oraz Ukrainy. Żywą dyskusję wywołał quiz dotyczący odsetka migrantów w Polsce – rozpiętość wyników była naprawdę znacząca. Dzięki pytaniom można było dowiedzieć się, w jakim celu migranci najczęściej odwiedzają nasz kraj (na czele powodów znajduje się m.in. podjęcie pracy oraz studiów), jakie mniejszości narodowe przeważają w naszym kraju (w tej chwili są to Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Rosjanie oraz Wietnamczycy). Nie zabrakło również statystyk dotyczących liczby cudzoziemców w Polsce i Wielkopolsce. Szacuje się, że w Polsce cudzoziemcy stanowią niespełna 2 % ogółu ludności Polski, z czego połowa przebywa tu z powodu pracy sezonowej, a w skali Wielkopolski jest ich 5,76 %. Najliczniejszą grupę, bo około 65 % podanej liczby, stanowią Ukraińcy. Również dyskusja wykazała, że tożsamość narodowa niekoniecznie wiąże się z językiem czy zamieszkiwanym obszarem, mimo że migranci są definiowani często właśnie przez ten pryzmat. Migranci sygnalizowali również ich stereotypowe postrzeganie w polskim społeczeństwie (np. Ukrainek jako kobiet wykonujących niskopłatne zajęcia), a także ich poczucie wyróżniania się na tle innych ludzi – niektórzy wskazywali kolor skóry jako barierę w nawiązywaniu kontaktów.

Część warsztatowa skupiała się na definiowaniu poczucia wspólnoty i samotności. Celem szeregu zadań aktywizacyjnych była nie tylko integracja z ludźmi z innej kultury, ale również pokazanie róźnorodności jako wartości. Była to okazja do wcielenia w życie części spostrzeżeń wyklarowanych podczas dyskusji w pierwszej części spotkania.

Podsumowując, sytuacja migrantów w Polsce bywa niezwykle zróżnicowana. Pokazał to dobitnie przekrój grupy cudzoziemców, spośród której część osób władała biegle językiem polskim. Z pewnością redukcja nierówności długo pozostanie wyzwaniem w naszym homogenicznym kraju.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com