Start Aktualności Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 9

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 9

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju jest zorientowany na zrównoważoną, trwałą, dostępną dla wszystkich infrastrukturę na różnych szczeblach, w tym międzyregionalnym i międzynarodowym. W gronie objętych rozbudową znajdują się państwa afrykańskie, kraje najsłabiej rozwinięte, rozwijające się kraje śródlądowe i rozwijające się małe państwa wyspiarskie.  W tym celu niezbędne jest dostosowane do potrzeb, uprzemysłowienie oraz zwiększenie do 2030 roku znaczenia przemysłu dla PKB. Szczególną troską otacza się  kraje najsłabiej rozwinięte, w których celem jest podwojenie udziałów przemysłu w PKB.

We wzmocnieniu pozycji przemysłu ma pomóc zwiększenie dostępności do bankowości, ubezpieczeń, czy kredytów dla sektora przedsiębiorstw, szczególnie zakładów przemysłowych. Istotne wydaje się również ulepszanie istniejącej infrastruktury i przemysłu z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii według posiadanych możliwości. Z tym wskaźnikiem wiąże się również intensyfikacja naukowych badań oraz podniesienie poziomu wspomnianej wyżej technologii we wszystkich krajach do 2030 roku. Dotyczy to również zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, co ma nastąpić nie później niż do 2020 roku. W osiągnięciu tych celów ma pomóc zatrudnienie dodatkowej liczby w sektorze badawczo-naukowym na każdy milion ludności oraz zwiększenie nakładów na rozwój zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Z powyższymi wskaźnikami powiązane jest wspieranie krajowego rozwoju technologicznego, badań oraz innowacyjności w krajach rozwijających się poprzez rozwój przemysłu i zwiększanie efektywnego wykorzystania surowców.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com