Start Aktualności Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 13

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cele szczegółowe trzynastego celu Agendy oscylują wokół zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego pierwszym z nich jest wzmocnienie zdolności wszystkich krajów do przystosowania się do tych zmian, tym zwiększenia odporności na straty. Obejmuje to włączenie działań na rzecz przeciwdziałania destrukcyjnym skutkom zmian klimatycznych do polityk oraz strategii, a także zwiększanie świadomości w aspekcie zmian klimatycznych oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych, w jakie można się włączyć.

Równie istotnym wskaźnikiem jest wywiązanie się ze zobowiązania podjętego przez państwa rozwinięte w celu zaangażowania wspólnie 100 mld USD rocznie do 2020 roku z wszelkich źródeł celem wsparcia krajów rozwijających się w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz zapewnienia przejrzystego działania Zielonego funduszu klimatycznego oraz promocja mechanizmów skutecznego planowania i zarządzania różnymi aspektami zmian klimatu w krajach najsłabiej rozwiniętych, państwach wyspiarskich, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com