Start Aktualności Cel Zrownoważonego Rozwoju nr 12

Cel Zrownoważonego Rozwoju nr 12

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Dwunasty cel Agendy to wdrażanie programów ramowych obejmujących zrównoważoną konsumpcję i produkcję12.1  Wdrożyć dziesięcioletnie programy ramowe w zakresie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production) dla wszystkich krajów, z krajami rozwiniętymi przewodzącymi tym działaniom oraz z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się

Pierwszą rzeczą jest wprowadzenie do 2030 roku lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, szczególnie zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności, odpadów z procesu produkcji oraz strat wynikłych podczas zbiorów. Do 2020 roku założenia Agendy przewidują wdrożenie ekologicznych metod przetwarzania różnych odpadów, szczególnie chemicznych, zgodnych z międzynarodowymi zarządzeniami i zmniejszenie ich emisji do środowiska. Podkreśla się tutaj wiodącą rolę recyklingu, redukcji i zapobiegania.

Ważnym elementem jest edukowanie przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w publikowanych raportach, jak również promowanie zrównoważonych, dostosowanych do polityk krajowych, zamówień publicznych. Wzrost świadomości ma także objąć ogół populacji na całym świecie.

Kolejnym elementem tego celu ma być wspieranie krajów rozwijających się we wzmacnianiu ich naukowych oraz technologicznych działań w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Podobnie rzecz się ma ze zrównoważoną turystyką – z punktu widzenia twórców Agendy ważne jest badanie wpływu zrównoważonego rozwoju na turystykę kreującą nowe miejsca zatrudnienia i promującą lokalną kulturę oraz wyroby. Ostatnim elementem dwunastego CZR jest weryfikacja wydatków na paliwa kopalne, uzdrowienie rynku oraz dążenie do ograniczania dotacji na inwestycje mające szkodliwy wpływ na środowisko oraz ubogie, zależne społeczności.

 

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com