Start Aktualności Bezpłatne warszaty

Bezpłatne warszaty

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pn. „Przemoc i uzależnienia – jak diagnozować i wspierać rodzinę w kryzysie”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pn. „Przemoc i uzależnienia – jak diagnozować i wspierać rodzinę w kryzysie”
Prowadzenie: Tomasz Chełek
Terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu.

Warsztaty kierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO z terenu gminy Śrem.

FORMY I METODY PRACY: Praca warsztatowa, praca w grupach i indywidualna, poszukiwanie rozwiązań poprzez pracę na konkretnych przykładach, mini wykłady.
W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz obiad/ zimny bufet.

W WARSZTATACH MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 15 OSÓB.
O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

WYKAZ ZAGADNIEŃ

1.Praca (wywiad) z dzieckiem w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy – warsztat:

 • jak powinna przebiegać taka rozmowa, jak się do nie j przygotować?
 • schemat rozmowy w oparciu o 10 punktów,
 • omówienie zasadności i celowości powyższych,
 • przygotowanie pytań do poszczególnych punktów,
 • praca własna uczestników

2. Praca z rodzina z problemem uzależnienia:

 • rodzina z problemem alkoholowym, czyli warsztat o rodzinie jako o systemie, na temat stereotypów i mitów związanych z uzależnieniem, o skutkach i wpływie picia na członków rodziny,
 • jak definiować uzależnienie, o objawach i mechanizmach uzależnienia,
 • czym jest współuzależnienie – o przekonaniach i wymiarze uwikłania,
 • dzieci w rodzinie alkoholowej
 • przemoc w rodzinie – przemoc domowa a alkohol
 • życie z osobą po terapii – trzeźwiejący alkoholicy

3.Uzależnienia behawioralne – czym są, możliwości leczenia.

4.Pandemia, a kryzys w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży:

 • sfera edukacyjna,
 • sfera rodzinna,
 • sfera rówieśnicza

Kontakt

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach należy przesłać wypełniony skan druku najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021.

Osoba do kontaktu: Kamila Wejman: tel. 61 8567 318, mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com