fbpx
Strona główna|Aktualności
Aktualności2021-07-19T11:46:17+02:00

Aktualności – zapraszamy

Wiwat seniorki i seniorzy! Jesteśmy po spotkaniu Wielkopolskich UTW!

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wracamy ze spotkaniami Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzeniu, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Jarocinie przewodniczyła Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu

24 czerwca 2022|

Szkolenie: Jak sobie radzić ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem

9 czerwca 2022|

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dot. wparcia osób zadłużonych

19 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5046/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy

19 maja 2022|

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku

19 maja 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 5049/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy

19 maja 2022|

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku

19 maja 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 5047/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

19 maja 2022|

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023

19 maja 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 5048/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy

19 maja 2022|

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 roku

5 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 4998/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy

5 maja 2022|

Majówka 2022 – ROPS, WOA oraz Centrum Integracji Cudzoziemców nieczynne

Szykuje się piękna pogoda na długi majówkowy weekend! ROPS, WOA oraz wszystkie siedziby Centrum Integracji Cudzoziemców ogłaszają dzień wolny od pracy 2. oraz 3. maja. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

29 kwietnia 2022|

„Jak tworzyć Gminne Rady Seniorów”? To temat szkolenia, które odbyło się w Poznaniu

Informujemy, że 27 kwietnia br. odbyło się szkolenie „Jak tworzyć rady seniorów”, które dotyczyło kreowania polityki senioralnej przez samorząd poprzez m.in. efektywną działalność gminnej rady seniorów. Rady seniorów pełnią funkcję

28 kwietnia 2022|

KORONAWIRUS

Sprawdź bieżące informacje
na temat koronawirusa
KORONAWIRUS INFORMACJE