Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

RODZINA PO ADOPCJI

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego o przysposobieniu, rodzice adopcyjni zyskują takie same prawa i obowiązki w opiece i wychowaniu dziecka jak rodzice naturalni.

Warto jednak pamiętać, że rodzicielstwo adopcyjne, obok niewątpliwie pozytywnych aspektów, niesie też ryzyko obciążeń i wyzwań rozwojowych, w tym najważniejsze prawo o zachowaniu jawności adopcji jako istotnego czynnika w prawidłowym kształtowaniu się tożsamości dziecka przysposobionego.
W przypadku trudności, rodzice adopcyjni wraz z dziećmi, na każdym etapie mogą korzystać ze wsparcia oraz pomocy pracowników ośrodków adopcyjnych w zakresie korygowania zaburzeń rozwoju dzieci, wspierania więzi małżeńskich i relacji w rodzinie.

Dodatkowo, poniżej zamieszczono wykaz specjalistycznych instytucji z zakresu zaburzeń typu FASD, opóźnień neurorozwojowych, integracji sensorycznej, nadpobudliwości psychoruchowej i innych zaburzeń zachowania: wykaz placówek – plik w formacie pdf 103kB

LISTA PLACÓWEK:

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „TĘCZA SERC”
udziela pomocy dzieciom z FAS/FAE i ich rodzicom/opiekunom

ul. Kaszubska 4/OF/U3,
70-403 Szczecin
tel. 508 170 803, tel/fax (91) 433 27 27
e-mail: sekretariat@teczaserc.pl
www.teczaserc.pl

Małgorzata Klecka, Pracownia Psychoedukacji i Terapii
ul. Hołdunowska 70A, 41-218 Lędziny
mail: klecka.m@gmail.com

Pracownia Psychologiczna ITEM
ul. Sienkiewicza 27, 34-300 Żywiec
tel. 33 861 38 44
email: item@item-psychologia.p

Fundacja FASTRYGA
www.fas.edu.pl

POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, TERAPEUTYCZNA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
ul. Prusa 14/7, 61-819 Poznań
e-mail: kontakt@fundacja05.pl
p. Magdalena Stawicka – psycholog,  koordynuje pracę Centrum ZERO-PIĘĆ
tel. 664 497 582

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu
Os.Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań
tel. 61 847 45 76,
email: biuro@imd.org.pl
www.imd.org.pl

Ośrodek Pracy Terapeutycznej z Rodziną w Poznaniu
Os. Jagiellońskie 12, tel. 61 8752034
www.terapia-poznan.pl
email : biuro@terapia-poznan.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
ul. Garbary 97/8 , 61-757 Poznań
tel. 61 855 22 78 ,
email: kopd@kopd.poznan.pl
www.kopd.poznan.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 296/298, 61-469 Poznań
tel. 61 832 33 87/61 832 38 51,
email: sekretariat@ppp-s.poznan.pl
www.ppp-s.poznan.pl

Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
ul. Opolska 58, 61-433 Poznań,
tel. 61 832 53 47

Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego GRUNWALD
– Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

ul. Świt 47/49,
60-375 Poznań,
tel. 61 861 60 80

Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego STARE MIASTO
– Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

os. Przyjaźni 134, 61-686 Poznań
tel. 61 823 07 91

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD w Poznaniu
ul. Staszica 15/1, 60-526 Poznań
tel. 61 663 39 29,
email: stowarzyszenie@adhd-poznan.pl
www.adhd-poznan.pl

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB” w Poznaniu
ul. Sienkiewicza 11, 60-816 Poznań
tel. 61 843 33 98/61 843 33 57/61 843 33 98,
email: centrumklub@tlen.pl
www.klubcentrum.republika.pl

Fundacja Dziecko w Centrum w Poznaniu
os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań
tel. 662 006 298,
email: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu
ul. Oliwska 14, Poznań – Smochowice
tel. 600 494 975/61 848 99 50
www.centrumdziecka.republika.pl

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
ul. Sikorskiego 19, 64-920 Piła
tel. 67 351-75-51/ 67 350-90-97
www.zespolporadni.pila.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Pile
ul. Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła
tel. 67 212-72-84

Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji w Pile
ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła
tel. 67 215-46-82
email: odnir.republika.pl

Centrum Terapii Neurorozwojowej BBJ w Pile
ul. Młynarska 15–17, 64-920 Piła
tel. 67 349-14-77
email: bbj-pila.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
pl. Kościuszki 4B
tel.: 65 525 69 77
email: powiatowapppleszno@onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
ul. B. Chrobrego 15,
tel. 65 529 30 35/ 65 529 64 71
e-mail: poradniapedag@autograf.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Filia w Lesznie
ul. Słowiańska 59b, tel.65 529 98 65
www.tkopd.leszno.pl

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” Młodzieżowe Centrum Profilaktyki w Lesznie
ul. Jana Pawła II 6, 64-100 Leszno
tel. 65 529-74-94 / 529-74-90
email: nasza@alternatywa.leszno.plalternatywa.wki.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Leszno

ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno
tel. 65 529 – 64 – 74,
email: info@psouu-leszno.pl
www.psouu-leszno.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
ul. Sawickiej 56/29,
tel. 62 764 17 00

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu
ul. Robotnicza 4-6/19

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka PAPILIO w Kaliszu
ul. Prastara 9,
tel. 608 765 818
email : centrumpapilio@gmail.com
centrumpapilio.home.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu
ul. H. Sawickiej 3b, 62-800 Kalisz
tel. 764 00 00
email: ppp1kalisz@interia.pl

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie
ul. Sosnowa 12, tel. 63 2431895
email: m.poradniapp@wp.pl
www.mpppk.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie – Filia
ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin,
tel. 63 270 59 88
www.ppp.konin.pl