Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od ponad trzech lat realizuje w międzynarodowym partnerstwie projekt Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast.

Już jutro rozpoczynamy Shaping Fair Cities Days, czyli Dni Tworzenia Sprawiedliwych Miast, cykl wydarzeń podsumowujący działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ. Zapraszamy do udziału w transmisjach online w dniach 9-11 czerwca 2021!

Partnerzy projektowi tworzący projekt Shaping fair cities, władze lokalne i wszystkie organizacje zaangażowane w realizację działań połączą siły. Przed nami: interesujące konferencje, prezentacje, debaty, wydarzenia wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Szczegółowy program dostępny jest na międzynarodowej stronie promującej działania projektu Shaping Fair Cities.

Zapraszamy!